KUKA? |

 

Kati Tiirikainen

Olen
• kliininen psykologi.
• tietokirjailija.
• tilastotieteilijä.
• toiminut useita vuosia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijana.
• kiinnostunut ihmisistä sekä tärkeiden tutkimustulosten viestimisestä yleistajuisesti.
• innostunut oppimisen ja opettamisen teemoista.

 

Koulutus
• Olen psykologian maisteri (PsM) ja valtiotieteiden maisteri (VTM).
• Olen opiskellut luovaa kirjoittamista Jyväskylän yliopistossa ja valmistunut humanististen tieteiden kandidaatiksi (HuK) kirjoittaminen pääaineenani.
• Minulla on tilastotieteilijän koulutus.
• Olen opiskellut useita viestinnän keinoja kuten graafista suunnittelua, web designia, www-tuottamista, verkkomultimediaa ja animaatioita.
• Lisäksi olen opiskellut yliopistossa runsaasti erityispedagogiikkaa, kauppatieteitä, sosiologiaa, matematiikkaa ja väestötiedettä.
• Olen Suomen tietokirjailijoiden jäsen ja Suomen Tilastoseuran ainaisjäsen.