ARTIKKELEITA JA MUITA JULKAISUJA |

 

• Tiirikainen K (2011): Kodin sähkö on turvallista oikein käytettynä. Sähköala Koti 3/2011, s. 83.
• Tiirikainen K (2010): “Montaks tikkiä sait?”. Promo 5/2010, s. 34.
• Tiirikainen K, Lounamaa A, Impinen A, Kääriäinen S (2008): Finnish national victim surveys on injuries in 1980-2006. Abstracts. 2nd European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion. Paris, France.
• Tiirikainen K, Lounamaa A, Koskinen M (2007): Tapaturmat ja onnettomuudet teoksessa Rimpelä M et al: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa (s. 141−147). Stakes, Opetushallitus. Vammala.
• Tiirikainen K, Lounamaa A, Paavola M, Kumpula H ja Parkkari J (2007): Trend in Sports Injuries among Young People in Finland. International Journal of Sports Injuries 29(6): 529−36.
• Tiirikainen K ja Lounamaa A (2007): Suomalaiset tapaturmien uhreina 2006. Uhritutkimuksen perustaulukoita. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 4/2007. Edita Prima Oy. Helsinki. (164 s.)
• Lunetta P, Tiirikainen K, Smith GS, Penttilä A, Kajantila A (2006): How well does a national newspaper reporting system profile drowning? International Journal of Injury Control And Safety Promotion 13: 35−41.
• Koskinen M, Lounamaa A, Tiirikainen K, Laitakari J, Parkkari J (2006): Kotitapaturmat Suomessa 2003. Ei kuolemaan johtaneet kotitapaturmat 15–64-vuotiailla. Suomalaisten turvallisuus 2003 -haastattelututkimuksen tuloksia. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 7/2006. Edita Prima Oy. Helsinki.
• Tiirikainen K, Paavola M, Kumpula H, Lounamaa A (2006): Non-fatal home and leisure time injuries among young adults in Finland in 1988−2003. Abstracts. 1st European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion. Vienna, Austria.
• Tiirikainen K, Sihvonen S, Kumpula H, Impinen A, Hulkko T (2008): Injurious falls in Finnish people aged 15−90 years. Abstracts. 9a conferencua mundial sobre prevención de lesiones y promoción de la seguridad. Merida, Mexico.
• Sihvonen S, Tiirikainen K, Hulkko T (2006): Injuries in home environment among Finnish older adults. Abstracts. 8th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion. Durban, South Africa.
• Tiirikainen K (2006): Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat: monimuuttujamenetelmät väestöryhmien välisten erojen selvittämisessä. Pro gradu. Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto.
• Tiirikainen K, Lounamaa A ja Sihvonen S (2005): Suomalaiset tapaturmien ja väkivallan uhreina 2003. Uhritutkimuksen perustaulukoita. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 15/2005. Edita Prima Oy. Helsinki. (178 s.)